Loading...
HOME 2018-11-02T10:52:56+00:00

WELCOME TO ASEAN EDUCATION DEVELOPMENT PROGRAM

Chương trình Học Bổng Phát Triển Giáo Dục Đông Nam Á (AEDP) nằm trong khuôn khổ chương trình tài trợ cho đối tượng của đề án “Phát triển nhân lực đáp ứng xu hướng lao động quốc tế trong thời kỳ phi rào cản tại Đông Nam Á” do Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý (HASEM) và Trường Đại học UBIS nghiên cứu và đề xuất.

Học bổng AEDP trao cho sinh viên Việt Nam cơ hội tiếp cận nền giáo dục đa dạng và tiên tiến hàng đầu trên thế giới như Anh Quốc, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ,…nhằm phát triển tiềm năng quản lý trong môi trường đa văn hóa, định hướng năng lực lao động một cách cạnh tranh của các công dân quốc tế.

Transformative Experiences

The best experiences are always transformative, touching our lives in often unsuspecting, but always enriching ways. Our programs connect global citizens and companies leaving a profound mark upon businesses, careers, individuals and communities. Soul-enriching, life-changing and memory-making experiences of a lifetime begin with a leap of faith.

Dare to dream and do.

Growth Opportunities

When we grow, we stretch boundaries, break new ground and shatter barriers. We seek, strive and accomplish our goals and set our sights on achieving the impossible. Because when we grow in the direction of ideals with purposeful intention, all things are possible.

Grow your business, career & perspectives with us.